Boka Kotorska - ljepotica Jadrana

Po čemu je još poznata?

Pretpostavlja se da je na nastanak bokokotorskog zaliva uticala fluvijalna erozija u pliocenu. Ovaj region je poznat po najvećoj prosječnoj količini padavina u Evropi - region Crkvice. Jedan brazilski sajt, svrstao j je u najljepši zaliv na svijetu.

"Sa ukupnom površinom od 88 kvadratnih kilometara u njemu se nalazi i živopisni grad Kotor, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Grad je izrastao na temeljima dobro očuvanog Starog grada, koji se nalazi u podnožju planine. Grad je lavirint aleja koje povezuju trgovi, crkve i stare kuće. Pogled na Bokokotorski zaliv i njegove ljepote ostaće vječno urezani u vašim glavama", piše brazilski sajt.

Od 1997. godine Boka Kotorska je i službeno uvrštena u Asocijaciju 28 najljepših zaliva svijeta.

Groblje brodova?

PODMORJE južnog Jadrana je i veliko groblje potonulih lađa - od jedrenjaka do ratnih i trgovačkih brodova. Urađene su mape njihovih lokacija i ronioci su pregledali dosta njih. No, mnogi brodovi su „očerupani“. „Ljubitelji starina“ su odneli vredne predmete, počev od skupih amfora, do kormila. A, olupine nisu vađene na suvo.

Ima slavnu istoriju

Boku Kotorsku su proslavili hrabri pomorci, vješti majstori, graditelji, mnogi istaknuti umni ljudi. Ima slavnu istoriju — od grčkih kolonija, preko Ilira, Rima, Vizantije, srpskih srednjovekovnih država (Duklja, Srbija i Bosna)do Turaka, Mlečana, Rusa, Napoleona i Austrije. Svi su imali ambicije da njome gospodare. Pomorstvoje bila osnova života i dalo je pečat velikom kulturnom nasljeđu.