CIJENOVNIK

Smještaj 1.Jun-30.Jun --- 1.Sept-30.Sept 1.Jul-31.Avg
Apartman 1 25 €ur 40 €ur
Apartman 2 25 €ur 40 €ur
Apartman 3 40 €ur 60 €ur
Soba sa kupatilom 20 €ur 30 €ur

NAPOMENA: Cijena boravišne takse se dodatno naplaćuje i dnevno je 0,90€ + 1€ karton. - Za djecu do 12 godina je besplatno -Od 12 do 18 godina 50%.

NAPOMENA: Cijena boravišne takse se dodatno naplaćuje i dnevno je 0,90€ + 1€ karton. - Za djecu do 12 godina je besplatno -Od 12 do 18 godina 50%